Leki antyleukotrienowe w pediatrii


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Leukotrieny cysteinylowe odgrywają kluczową rolęw regulacji odpowiedzi immunologicznej oraz mająwielokierunkowe działanie promujące i podtrzymująceproces zapalenia alergicznego. Efekt farmakodynamicznyantagonistów receptora Cys-LT1 obejmuje nie tylkodziałanie przeciwzapalne, związane z hamowaniemaktywności komórek i mediatorów, ale także wpływająhamująco na rozwój remodellingu dróg oddechowych.W pracy dokonano przeglądu badań klinicznychoceniających skuteczność leków antyleukotrienowychw chorobach alergicznych u dzieci. Przedstawionotakże aktualne zalecenia dotyczące stosowania lekówantyleukotrienowych w farmakoterapii astmy, alergicznegonieżytu nosa i nadreaktywności poinfekcyjnej.

Abstract:

Cysteinyl leukotrienes play a key role in the regulationof the immune response and have a multidirectionaleffect promoting and sustaining allergic inflammatoryprocess. A pharmacodynamic profile of the Cys-LT1receptor antagonists comprises the anti-inflammatoryaction due to inhibition of various cell types and mediators,as well as prevention of airway remodeling.In the paper a review of clinical studies on the efficacyof leukotriene modifiers in allergic diseases in childrenhas been accomplished. Current recommendations forthe administration the leukotriene receptor antagonistsin the pharmacotherapy of asthma, allergic rhinitisand post-infectious hyperreactivity have also beenpresented.author-image

Aleksandra Szczawińska-Popłonyk

author-image

dr Paulina Sobkowiak