Stwardnienie rozsiane u dzieci. Część 1: Historia, epidemiologia, czynniki ryzyka zachorowania i przebieg naturalny


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Stwardnienie rozsiane (SM) u dzieci budzi od kilkulat coraz większe zainteresowanie. Początki chorobyprzed 16. r.ż. stwierdza się nawet u ponad 10% pacjentówz SM. Choroba u dzieci przebiega jednak inaczejniż u osób dorosłych, wymaga także uwzględnieniaodmiennych schorzeń w diagnostyce różnicowej.W ostatnich latach zaproponowano odrębne kryteriarozpoznania SM u dzieci. Ze względu na dużą częstośćrzutów, a także wysokie ryzyko wczesnego rozwojuniepełnosprawności SM u dzieci wymaga wczesnegorozpoznania i wdrożenia odpowiedniego leczenia.W niniejszej pracy przedstawiono przegląd aktualnychdanych dotyczących epidemiologii, patogenezy, diagnostykii leczenia SM u dzieci.

Abstract:

There is an increasing appreciation that multiple sclerosis(MS) can affect children. Up to 10% of MS patientsexperience their first symptoms before the age of 16.The natural history of MS in childhood differs from theone that is observed in adult patients. The differentialdiagnosis of MS in children should also encompasssome pediatric diseases. Recently, the diagnostic criteriafor MS in children were published. Due to highfrequency of relapses and the risk of disability at youngage, early diagnosis and treatment of MS in childrenis very important. This work presents recent data regardingepidemiology, pathogenesis, natural course,diagnosis and treatment of MS in children.author-image

Katarzyna Kotulska

author-image

Tomasz Kmieć

author-image

Dariusz Chmielewski

author-image

Sergiusz Jóźwiak