Diagnostyka zakażeń grzybiczych Candida u noworodków – komentarz do algorytmu.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Gatunki Candida są florą fizjologiczną zasiedlającą skórę i błony śluzowe człowieka, rzadko będąc przyczyną poważnych zakażeń u osób z prawidłową odpornością. Niedojrzałość noworodka i kolonizacja grzybicza przed zasiedleniem skóry i śluzówek florą saprofityczną może prowadzić do inwazyjnego zakażenia grzybiczego. Zakażenie grzybicze u noworodków donoszonych z reguły ograniczone jest do skóry i błon śluzowych. Inwazyjne zakażenie grzybicze w postaci fungemii lub grzybicy rozsianej jest problemem noworodków urodzonych przedwcześnie, zwłaszcza tych z ekstremalnie małą masą ciała. Jest to narastający problem na oddziałach intensywnej terapii noworodka, stanowiąc ważną przyczynę zachorowalności, śmiertelności lub przedłużając istotnie pobyt dziecka w szpitalu. Wczesne rozpoznanie i leczenie zakażenia grzybiczego jest ważne dla ograniczania tych niekorzystnych zjawisk.

Abstract:

Candida species are normal commensal flora after the neonatal period and rarely cause serious consequences for the immunocompetent hosts. Immaturity of host defenses and colonization with Candida before establishment of normal intestinal flora can contribute to the pathogenicity of Candida for a neonate. Fungal infections for the well term infants are generally limited to mucocutaneous disease involving Candida albicans. Invasive candidiasis – fungemia and disseminated candidiasisis a frequent infection for infants with very low birth weight (VLBW). It is an increasing problem in neonatal intensive care units worldwide and is frequent cause of morbidity, mortality and prolongation of hospital stay. Early recognition and treatment of invasive fungal infection is very important, especially for infants with VLBW.author-image

Maria Wilińska

author-image

Maria Katarzyna Borszewska - Kornacka