Różnice w biochemicznym składzie mleka matek wcześniaków i noworodków urodzonych o czasie - aspekt żywieniowy i terapeutyczny


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

<p>Mleko ludzkie dostarcza noworodkom podstawowych składnik&oacute;w budulcowych oraz bioaktywnych w pierwszym okresie ich życia. Skład jakościowy gł&oacute;wnych składnik&oacute;w mleka jest stały, natomiast r&oacute;żnice dotyczą ilości poszczeg&oacute;lnych składnik&oacute;w w kolejnych etapach laktacji, tj. białka, tłuszczu, cukr&oacute;w oraz wartości kalorycznej. W pierwszym okresie laktacji, mleko matek, kt&oacute;re urodziły przedwcześnie, znacznie r&oacute;żni się od mleka matek, kt&oacute;re urodziły w terminie. Ma to szczeg&oacute;lne znaczenie w przypadkach, gdy wcześniak nie może być karmiony mlekiem własnej matki i konieczne jest podanie mleka dawczyni, kt&oacute;rego skład wymaga często dostosowania do potrzeb niedojrzałego noworodka w konkretnej sytuacji klinicznej. W niniejszej pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat gł&oacute;wnych biochemicznych składnik&oacute;w mleka matek, kt&oacute;re urodziły przedwcześnie w por&oacute;wnaniu do mleka matek, kt&oacute;re urodziły w terminie.</p>

Abstract:

<p>Human milk provides basic nutrients and bioactive components for infants during the first period of their life. Qualitative composition of main components of milk is constant, while the differences concern amounts of the individual component over the time of lactation, i.e. proteins, lipids, carbohydrates, andcaloric value. During the first stage of lactation, milk from women who deliver prematurely significantly differs from that of women who deliver at term. This is particularly important in cases when premature infants couldn&rsquo;t be fed by own mother&rsquo;s milk, and it is necessary to provide donor milk, whose composition would be optimal for immature newborn. In this article the current knowledge on the main biochemical components of milk of mothers of premature infants in comparison to milk of mothers of term infants have been described.</p>

author-image

Magdalena Orczyk-Pawiłowicz

author-image

Aleksandra Wesołowska