20% Smoflipid z dodatkiem 10% Omegavenu w mieszaninie żywieniowej u dzieci z cholestazą, przewlekle żywionych pozajelitowo - szansą na poprawę funkcji wątroby


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Cel pracy:
Ocena skuteczności mieszanki dwóch emulsji lipidowych ze zwiększoną zawartością oleju rybnego w leczeniu cholestazy u dzieci przewlekle żywionych pozajelitowo.

Materiał i metody:
U 15 pacjentów w wieku od 2 miesięcy do 17 lat (mediana 40 m-cy), pozostających w programie domowego żywienia pozajelitowego,u których obserwowano pogorszenie czynności wątroby (podwyższone stężenie bilirubiny lub/i enzymów wątrobowych), zastosowanow mieszaninach żywieniowych emulsję tłuszczową zawierającą olej sojowy, oliwę z oliwek, średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe i olej rybny (20% SmofLipid Fresenius Kabi®) z dodatkiem emulsji tłuszczowej opartej wyłącznie na oleju rybnym (10% Omegaven Fresenius Kabi®), tak aby sumaryczna zawartość oleju rybnego przekraczała 0,5g/kg masy ciała. Czas stosowania mieszanki emulsji tłuszczowych wynosił od 47 do 322 dni (mediana 89 dni). Do analizy statystycznej wyników badań laboratoryjnych uzyskanych na wizytach kontrolnych wykorzystano test Wilcoxona.

Wyniki:
W trakcie stosowania mieszanki emulsji lipidowych u większości pacjentów obserwowano znaczące obniżenie poziomu bilirubiny całkowitej (mediana 1,65 vs 0,75mg% p< 0,015), związanej (1,01 vs 0,46 mg% p<0,026). Aktywność enzymów wątrobowych również istotnie się obniżyła (medianaAST 138 vs 63 IU p<0,004; ALT 106 vs 62 IU p < 0,013). U 4 dzieci poziom bilirubin i/lub enzymów wątrobowych wzrósł lub nie uległ zmianie, byli topacjenci u których czas stosowania żywienia pozajelitowego przed rozpoczęciem badania był znamiennie dłuższy niż średnia.

Wnioski:
Wydaje się, że dodanie do emulsji lipidowej zawierającej olej sojowy, oliwę z oliwek, średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe i olej rybny (20%SmofLipid) preparatu opartego wyłącznie na oleju rybnym (10% Omegaven), wpływa na poprawę czynności wątroby u dzieci z cholestazą przewlekle żywionych pozajelitowo.

Abstract:

Objectives:
Evaluation of an efficacy of 20% SmofLipid with an addition of fish oil based lipid emulsion (10% Omegaven) in treatment of cholestasis and/or parenteral nutrition-related liver disease in children on long term parenteral nutrition.

Material and methods:
15 patients aged 2 months to 17 years (median 40 months) on home parenteral nutrition with deteriorating liver function (elevated bilirubin and/or liver enzymes) were included in the study. Pure fish oil was added to parenteral mixtures with fat emulsion containing soybean oil, medium-chain triglycerides, olive oil and fish oil to obtain the total dose of fish oil exceeding 0.5g/kg/day (median 0.725g/kg/day). Datafrom control visits was analysed retrospectively by the Wilcoxon test.

Results:
The median time of therapy was 89 days (range 47-332d). A median of total and conjugated bilirubin concentration decreased from 1.65to 0.75mg/dl (p<0.015) and 1.01 to 0.46mg/dl (p<0.026), respectively. Also decrease of liver enzymes median concentration was observed: alanine transaminase (ALT) from 106 to 62U/l (p<0.013) and asparagine transaminase (AST) from 138 to 63U/l (p<0.004). In 4 patients the bilirubin and/or ALTand AST concentration increased or did not change. The patients who did not respond to therapy were significantly longer parenterally fed before the study (82.5 vs. 29 months).

Conclusions:
The mixture of an intravenous fat emulsion containing soybean oil, medium-chain triglycerides, olive oil, and fish oil with pure fish oilemulsion may is helpful in the treatment of cholestasis and/or parenteral nutrition-related liver disease in children on long-term parenteral nutrition.author-image

Marta Sibilska

author-image

Joanna Friedman-Gruszczyńska

author-image

Aleksandra Żyła

author-image

Janusz B. Książyk

author-image

Katarzyna Popińska

author-image

Mikołaj Danko

author-image

Katarzyna Olszewska