Postępowanie w przewlekłym kaszlu u dzieci


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Kaszel jest jednym z najczęstszych objawów, których występowanie skłania rodziców do poszukiwania opieki medycznej. Dlatego też tak ważna dla pediatrów i lekarzy rodzinnych jest znajomość zasad właściwego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego z dzieckiem kaszlącym. W poniższym artykule przedstawione zostały zasady dotyczące postępowania z dzieckiem kaszlącym przewlekle, to jest kaszlącym powyżej 4 lub 8 tygodni, w zależności od przyjętych kryteriów (zgodnie z wytycznymi American College of Chest Physicians lub British Thoracic Society). Podstawą ustalenia właściwej drogi diagnostycznej jest zakwalifikowanie objawu do jednej z 2 grup: kaszlu specyficznego lub izolowanego kaszlu niespecyficznego. Kaszel specyficzny stwierdza się, jeżeli w badaniu podmiotowym, przedmiotowym i/lub w badaniach dodatkowych (RTG klatki piersiowej, spirometria) stwierdzane są nieprawidłowości sugerujące możliwość występowania jednostki chorobowej, powodującej utrzymywanie się objawu. Z kolei w przypadku izolowanego kaszlu niespecyficznego nie stwierdza się wyżej wymienionych nieprawidłowości. Poniższa praca zawiera opis kolejnych kroków w podejmowanym postępowaniu, od zbierania wywiadu po ustalenie właściwego leczenia.

Abstract:

Cough is one of the most common symptoms that makes parents search medical aid. For this reason knowledge of the rules of cough management is crucial for both, paediatricians and general practitioners. In this article we present a step-by-step procedure of diagnosis and treatment that should be applied in chronically coughing children. Depending on the source, chronic cough is defined by the presence of cough for over 4 or 8 weeks (American College of Chest Physicians or British Thoracic Society guidelines respectively). Defining the type of chronic cough - specific cough or non-specificisolated cough - remains the backbone of the diagnostic process. Specific cough is characterised by the presence of pointers suggestive of specific disorders in history, clinical examination and/or spirometry or chest radiography. In the case of non-specific isolated cough the above-mentioned pointers are absent. This article contains a description of subsequent stages in the process of reaching a diagnosis in a chronically coughing child. .author-image

Teresa Bielecka

author-image

Anna Komorowska-Piotrowska

author-image

Jerzy Ziołkowski