Zaparcie stolca u dzieci - praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia w pediatrii


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Zaparcie stolca jest powszechnym problemem u dzieci na całym świecie. Artykuł przedstawia praktyczne informacje dotyczące diagnostyki i postępowania w zaparciu stolca u dzieci. Omówiono skuteczność oraz bezpieczeństwo różnych sposobów leczenia, m.in. diety, leków przeczyszczających oraz probiotyków.

Abstract:

Constipation is a common problem in children worldwide. In this article we present a practical guide to the diagnostics and management of paediatric constipation. The efficacy of various therapeutic methods including diet, laxatives and probiotics are discussed.author-image

Carlos Lifschitz