Polska Grupa Robocza ds. Pierwotnych Niedoborów Odporności - działania na rzecz wzrostu wykrywalności pierwotnych niedoborów odporności oraz dostępności leczenia substytucyjnego preparatami gammaglobulin dla pacjentów z niedoborami przeciwciał


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

<p>Z myślą o poprawie opieki nad pacjentem z pierwotnym niedoborem odporności, z inicjatywy polskich immunolog&oacute;w powstał narodowy projekt mającyna celu wcześniejszą identyfikację objaw&oacute;w klinicznych, poprawę standard&oacute;w diagnostyki i leczenia PNO, a także rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej PNO na terenie kraju.Polska Grupa Robocza ds. PNO powstała w marcu 2005 roku i skupiała początkowo 6 pediatrycznych ośrodk&oacute;w diagnostyki i leczenia PNO, obecnie jest ich15. W ciągu ostatnich lat, na terenie Polski powstało r&oacute;wnież 12 ośrodk&oacute;w diagnostyki i leczenia pacjent&oacute;w dorosłych.</p>

Abstract:

<p>The national project with the aims of improving patient care, resulting in early clinical recognition and improved diagnostic and treatment strategies, andraising awareness of PID across the country was initiated by Polish immunologists. The Polish Working Group for PID was established in March, 2005. The Group was set up from 6 main paediatric centres for the diagnosis and therapy of PID, and growing up to 15 centres. During the last years, the Group hasbeen assembled from 12 adults centers also, covering the whole of Poland.</p>

author-image

Polska Grupa Robocza ds. Pierwotnych Niedoborów Odporności