Poprzeszczepowa choroba limfoproliferacyjna (PTLD - posttransplant lymphoproliferative disease) u pacjentów pediatrycznych po transplantacji wątroby. Diagnostyka i leczenie - co zmieniło się w ciągu ostatnich lat?


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat rozwoju transplantologii wiedza na temat poprzeszczepowej choroby limfoproliferacyjnej (PTLD) znacznie się wzbogaciła. Dzięki rozwojowi metod diagnostyki, monitorowania zakażenia EBV oraz nowym możliwościom terapeutycznym, między innymi związanym z użyciem przeciwciał monoklonalnych anty-CD20, znacznej redukcji uległa ilość przypadków o niekorzystnym rokowaniu, w tym również zgonów. Poniżej przedstawiono wiadomości dotyczące PTLD u dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem biorców wątroby, w oparciu o dane z piśmiennictwa i doświadczenia własne.

Abstract:

During the last decades of progress in solid organ transplantation, the knowledge of posttransplant lymphoproliferative disease dramatically improved. Due to the modern diagnostic methods, especially enabling monitoring of EBV infection and new therapy including anti-CD20 antibody there isa reduction of severe, live threatening cases. Authors present review summarizing current approaches to PTLD patients with special concern to livertransplant recipient according to the literature and own experiences.author-image

Hanna Gregorek

author-image

Joanna Teisseyre

author-image

Joanna Pawłowska

author-image

Mikołaj Teisseyre

author-image

Beata Kasztelewicz

author-image

Bożena Dembowska-Bagińska

author-image

Irena Jankowska

author-image

Piotr Czubkowski