author-image

Renata Bokiniec


Dr hab. n. med. Renata Bokiniec 
Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, obecnie adiunkt Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Kierownik naukowy kursów z zakresu ultrasonografii i echokardiografii noworodka.
Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, przewodnicząca Sekcji Neonatologicznej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.
Interesuje się oceną hemodynamiki układu krążenia u noworodków oraz oceną nadciśnienia płucnego u noworodków z BPD.
Odbywała staże zagraniczne w Wielkiej Brytanii, USA i Francji.
Autorka licznych publikacji o tematyce ultrasonograficznej, w tym monografii „Badania dopplerowskie w neonatologii”, współredaktorka podręcznika „Ultrasonografia w neonatologii”, współautorka „Standardów opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce”.