author-image

Dorota Bulsiewicz


Dr n. med. Dorota Bulsiewicz
Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Specjalista neonatologii z 15-letnim doświadczeniem zawodowym. Dydaktyk, opiekun Studenckiego Koła Naukowego. Członek Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Główny obszar zainteresowań zawodowych to intensywna terapia noworodka, w tym cewnikowanie naczyń centralnych i diagnostyka ultrasonograficzna. Jej wiedza i doświadczenie w tym zakresie zaowocowały zaproszeniem do współtworzenia 2 rozdziałów w wydanym w 2019 roku podręczniku „Ultrasonografia w Diagnostyce Chorób u Noworodka”. Zaangażowana jest także w pracę naukową Kliniki. Jej dorobek naukowy obejmuje zarówno publikacje krajowe, jak i zagraniczne oraz doniesienia zjazdowe.