author-image

Marcin Zaniew


Dr hab. n. med. Marcin Zaniew, prof. UZ
Katedra Pediatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego

Specjalista pediatrii i nefrologii, kierownik Katedry Pediatrii CM Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół uwarunkowanych genetycznie chorób układu moczowego. Jest współtwórcą i koordynatorem Polskiego Rejestru Uwarunkowanych Genetycznie Tubulopatii (POLtube). Jego głównym celem jest, poprzez umożliwienie diagnostyki molekularnej oraz promowanie problematyki związanej z tymi schorzeniami, poznanie epidemiologii oraz obrazu klinicznego tych rzadkich schorzeń w Polsce.