author-image

Bartłomiej Zalewski


Dr n. med. i n. o zdr. Bartłomiej M. Zalewski
Klinika Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarz, specjalista pediatrii. 
W latach 2012-2022 pracownik Kliniki Pediatrii WUM.
Jest autorem i współautorem 30 publikacji naukowych. 
W 2020 r. otrzymał stypendium Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.