Ostra biegunka infekcyjna u dzieci – kryzys uchodźczy nie zmienia zasad postępowania


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Niezależnie od kryzysu uchodźczego ostra biegunka infekcyjna należy do najczęstszych chorób wieku dziecięcego. Aktualna sytuacja oznacza jednak zwiększone ryzyko jej wystąpienia i/lub zdecydowanie cięższy przebieg. W artykule omówiono zasady postępowania z dzieckiem chorym na ostrą biegunkę. Bez względu na kryzys uchodźczy zasady pozostają niezmienne. Podstawowymi metodami leczenia pozostają nawadnianie doustnym płynem nawadniającym (lub dożylne w razie ciężkiego odwodnienia) oraz prawidłowe żywienie.

Abstract:

Regardless of the refugee crisis, acute infectious diarrhea remains one of the most common pediatric diseases. However, the current crisis increases the risk and/or severity of diarrhea. Here, we summarize principles of the management of children with acute infectious diarrhea. Regardless of the situation, the principles remain the same. The key treatment consists of rehydration (with oral rehydration solution or intravenous fluids, depending on the degree of dehydration) and normal feeding.


8 zł

author-image

Hanna Szajewska

author-image

Anna Falszewska

author-image

Bartłomiej Zalewski