COVID-19 – epidemiologia, obraz kliniczny oraz postępowanie z ciężarną i noworodkiem

2020-03-23

article image

 

COVID-19 – epidemiologia, obraz kliniczny oraz postępowanie z ciężarną i noworodkiem

Autorzy: Monika Ziarnik, Joanna Sosnowska, Karolina Chmaj-Wierzchowska, Magdalena Figlerowicz, Jacek Wysocki, Jan Mazela

Powszechne i szybkie rozprzestrzenianie się na świecie SARS-CoV-2 wywołało pandemię. Wirus ten jest czynnikiem etiologicznym COVID-19 – jednostki chorobowej charakteryzującej się przede wszystkim objawami ze strony układu oddechowego. Na ogół są to kaszel, duszność i gorączka, jednak u części pacjentów rozwija się również zespół ostrej niewydolności oddechowej będący poważnym zagrożeniem życia. Jak każda epidemia, także ta stanowi 
 wyzwanie dla pracowników i organizatorów służby zdrowia. W artykule przedstawiono przebieg kliniczny COVID-19 u ciężarnych i noworodków – szczególnych grup pacjentów, dla których należy wypracować odrębne procedury postępowania. Oprócz opublikowanych danych dotyczących przebiegu choroby, jak również prowadzenia porodu, zamieszczono informacje dotyczące ryzyka zachorowania w okresie noworodkowym. W podsumowaniu zawarto zalecenia oraz schemat postępowania z ciężarną i noworodkiem. Opracowanie przygotowano na podstawie wiedzy z 13 marca 2020 r.

Pełna treść artykułu znajduje się pod linkiem http://www.standardy.pl/artykuly/pediatria/101

 


Podobne aktualności