Ostra niewydolność wątroby u dzieci


Redaktorzy naukowi
prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska - Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński - Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
prof. dr hab. n. med. Marek Szymczak - Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

„Ostra niewydolność wątroby (ONW) u dzieci jest rzadkim, ale poważ­nym schorzeniem o zwykle złym rokowaniu. Patogeneza ONW u dzieci różni się istotnie od etiologii u osób dorosłych (…)
ONW stanowi szczególnie trudny problem w he­patologii i transplantologii, a szybkie i właściwe decyzje warunkują osta­teczne powodzenie leczenia.
W monografii, która jest pierwszą w Polsce publikacją poświęconą w całości problematyce ostrej niewydolności wątroby u pacjentów pe­diatrycznych, przeanalizowane zostały główne przyczyny ONW u dzieci, możliwości i sposoby ich leczenia, zaproponowano także autorski model i algorytm postępowania w przypadku ONW w tej grupie pacjentów.
Praca powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenie autorów i składa się z dwóch części: w pierwszej z nich omówiono etiologię i diagnostykę ostrej niewydolności wątroby u dzieci, część druga poświęcona będzie zagadnieniom leczenia ONW z transplantacją wątroby włącznie.”

Wydawnictwo: Media-Press sp. z o.o.
Warszawa 2022
Wydanie I
Format: A5
Oprawa: miękka, szyto-klejona
Objętość: 128 stron
ISBN: 978-83-89809-52-0

ROZDZIAŁ 1. 
Definicja i klasyfikacje ostrej niewydolności wątroby - Irena Jankowska, Marek Szymczak 
ROZDZIAŁ 2. 
Epidemiologia i etiologia ostrej niewydolności wątroby u dzieci - Irena Jankowska, Marek Szymczak 
2.1. Zakażenia - Irena Jankowska, Marek Szymczak 
2.2. Zaburzenia metaboliczne i genetycznie uwarunkowane - Dariusz Rokicki
2.2.1. Galaktozemia - Dariusz Rokicki 
2.2.2. Wrodzona nietolerancja fruktozy - Dariusz Rokicki 
2.2.3. Tyrozynemia typu I - Dariusz Rokicki 
2.2.4. Zaburzenia cyklu mocznikowego i inne hiperamonemie wrodzone - Dariusz Rokicki 
2.2.5. Zaburzenia mitochondrialnej oksydacji kwasów tłuszczowych - Dariusz Rokicki 
2.2.6. Choroby mitochondrialne - Dariusz Rokicki 
2.2.7. Ostra niewydolność wątroby w chorobie Wilsona - Piotr Socha 
2.2.8. Nawracające epizody ostrej niewydolności wątroby uwarunkowane genetycznie - Maja Klaudel-Dreszler, Patryk Lipiński, Elżbieta Ciara, Irena Jankowska 
2.3. Zaburzenia wynikające z dysregulacji immunologicznej
2.3.1. Hemochromatoza noworodkowa - Dominika Kaps-Kopiec, Irena Jankowska 
2.3.2. Ciążowa alloimmunizacyjna choroba wątroby (GALD) - Dominika Kaps-Kopiec, Irena Jankowska 
2.3.3. Olbrzymiokomórkowe zapalenie wątroby współistniejące z niedokrwistością autoimmunohemolityczną - Maja Klaudel-Dreszler, Agnieszka Bakuła 
2.3.4. Hemofagocytarna limfohistiocytoza (zespół hemofagocytarny) - Maja Klaudel-Dreszler 
2.3.5. Ostra niewydolność wątroby w autoimmunizacyjnym zapaleniu wątroby - Małgorzata Woźniak 
2.4. Ostra niewydolność wątroby polekowa lub w wyniku działania toksyn - Irena Jankowska, Diana Kamińska, Ryszard Grenda 
2.4.1. Zatrucie paracetamolem (acetaminofenem) - Irena Jankowska, Diana Kamińska, Ryszard Grenda 
2.4.2. Zatrucie innymi lekami - Irena Jankowska, Diana Kamińska, Ryszard Grenda 
2.4.3. Zatrucie muchomorem sromotnikowym - Diana Kamińska, Ryszard Grenda, Irena Jankowska
ROZDZIAŁ 3. 
Objawy i diagnostyka ostrej niewydolności wątroby - Irena Jankowska, Katarzyna Kotulska, Dariusz Rokicki, Piotr Socha, Ryszard Grenda, Marek Szymczak 
3.1. Objawy podmiotowe i przedmiotowe - Irena Jankowska, Marek Szymczak 
3.2. Badania laboratoryjne - Irena Jankowska, Marek Szymczak 
3.3. Badania obrazowe - Marek Szymczak 
3.3.1. Badanie ultrasonograficzne
3.3.2. Tomografia komputerowa
3.3.3. Badanie rezonansu magnetycznego 
3.4. Badania dodatkowe - Irena Jankowska, Katarzyna Kotulska 
3.4.1. Badanie dna oka
3.4.2. EEG
3.5. Badanie histopatologiczne biopsji wątroby - Joanna Cielecka-Kuszyk 
3.6. Badania molekularne - Irena Jankowska, Marek Szymczak 
ROZDZIAŁ 4. 
Powikłania ostrej niewydolności wątroby - Irena Jankowska, Katarzyna Kotulska, Dariusz Rokicki, Piotr Socha, Sylwester Prokurat, Ryszard Grenda, Piotr Kaliciński, Marek Szymczak 
4.1. Zakażenie uogólnione - Irena Jankowska, Marek Szymczak, Piotr Kaliciński 
4.2. Koagulopatia - Marek Szymczak, Piotr Kaliciński 
4.3. Encefalopatia i obrzęk mózgu - Katarzyna Kotulska, Irena Jankowska 
4.4. Niewydolność nerek - Ryszard Grenda, Sylwester Prokurat 
4.5. Zaburzenia metaboliczne - Irena Jankowska, Marek Szymczak 
4.6. Zaburzenia hemodynamiczne - Marek Szymczak, Piotr Kaliciński
ROZDZIAŁ 5. 
Leczenie pacjenta z ostrą niewydolnością wątroby
5.1. Leczenie zachowawcze - Irena Jankowska, Katarzyna Kotulska, Dariusz Rokicki, Sylwester Prokurat, Ryszard Grenda, Piotr Kaliciński, Piotr Socha, Marek Szymczak 
5.1.1. Leczenie dekompensacji metabolicznej - Irena Jankowska, Marek Szymczak 
5.1.2. Leczenie obrzęku mózgu - Katarzyna Kotulska, Irena Jankowska, Marek Szymczak 
5.1.3. Leczenie niewydolności nerek - Ryszard Grenda, Sylwester Prokurat 
5.1.4. Leczenie zakażeń - Irena Jankowska, Piotr Kaliciński, Marek Szymczak 
5.1.5. Leczenie zaburzeń krzepnięcia i krwawień - Marek Szymczak, Piotr Kaliciński 
5.1.6. Leczenie zaburzeń hemodynamicznych - Marek Szymczak, Piotr Kaliciński, Ryszard Grenda, Irena Jankowska
ROZDZIAŁ 6. 
Standardowe postępowanie u dziecka z ostrą niewydolnością wątroby - Irena Jankowska, Katarzyna Kotulska, Dariusz Rokicki, Piotr Socha, Sylwester Prokurat, Ryszard Grenda, Piotr Kaliciński, Marek Szymczak


89 zł 70.00 zł

product image
Nowość
Promocja
89 zł 70.00 zł