Grypa u noworodka może być chorobą śmiertelną – opis przypadku


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Grypa jest ostrą chorobą infekcyjną, która może być przyczyną wielu groźnych powikłań, a nawet zgonu. W populacji noworodków grypa występuje
rzadko, jednak w tej grupie pacjentów przebieg choroby bywa niezwykle ciężki. W pracy przedstawiono opis przypadku noworodka zakażonego
wirusem grypy, który zakończył się zgonem.

Abstract:

Influenza is an acute, infectious disease which may lead to severe complications, need for hospitalization, or may be a cause of death. Flu is uncommon
illness of the newborns but course of illness might be really severe. This case report describe full-term newborn admitted to neonatal intensive care
unit with severe respiratory failure, hypotensia and fever. Finally after two hours of intensive mechanical ventilation, patient died two hours after
admission.author-image

Anna Dobrzańska

author-image

Magdalena Rybkowska

author-image

Teresa Jackowska

author-image

Julita Latka-Grot