Polskie wytyczne dotyczące zastosowania acyklowiru w leczeniu i zapobieganiu zakażeniom wywołanym przez wirusy VZV i HSV


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Autorzy przedstawiają opracowanie najnowszych (luty 2016) polskich wytycznych zastosowania acyklowiru w leczeniu i zapobieganiu zakażeniom
wywołanym przez wirusy VZV i HSV.

Abstract:

The authors present the summary of latest (February 2016) polish consensus guidelines on the use of acyclovir in the treatment and prevention
of VZV and HSV infections.author-image

Magdalena Pniewska

author-image

Piotr Buda