Sprawozdanie z 49. Konferencji Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Ateny 25-28 maja 2016 r. Wybrane problemy hepatologiczne


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Autorzy omówili wybrane doniesienia naukowe dotyczące problemów hepatologicznych, prezentowane podczas 49. Konferencji Europejskiego
Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, która odbywała się w Atenach od 25 do 28 maja 2016 r.

Abstract:

The authors discussed a selection of reports on liver problems discussed at the 49th Annual Meeting of European Society for Paediatric Gastroenterology,
Hepatology and Nutrition, 25-28 May in Athens.author-image

Joanna Sieczkowska

author-image

Irena Jankowska

author-image

Piotr Socha

author-image

Sabina Więcek

author-image

Diana Kamińska

author-image

Dariusz Lebensztejn

author-image

Magdalena Naorniakowska

author-image

Aldona Wierzbicka

author-image

Marta Flisiak-Jackiewicz

author-image

Dorota Jarzębicka

author-image

Piotr Czubkowski