Choroby śródmiąższowe płuc wieku dziecięcego – diagnostyka i leczenie


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Choroby śródmiąższowe płuc wieku dziecięcego, zwane również rozsianymi chorobami płuc, są heterogenną grupą rzadko występujących schorzeń. Różnorodność i duża liczba jednostek chorobowych zaliczanych do chorób śródmiąższowych płuc oraz często podobna symptomatologia stwarzają
trudności diagnostyczne. Dodatkowym problemem w wielu przypadkach jest brak jednoznacznych wytycznych postępowania terapeutycznego. Artykuł ma na celu uporządkowanie wiedzy lekarzy na temat postępowania z dzieckiem, u którego podejrzewa się chorobę śródmiąższową płuc.

Abstract:

Interstitial lung diseases in children, also called diffuse parenchymal lung diseases, are heterogenous group of rare pulmonary disorders. Numerous possible underlying conditions, as well as the lack of clear therapeutic guidelines pose difficulties in the management of affected patients. The aim of this publication is to present how a clinician should approach to a child suspected of interstitial lung disease.author-image

Joanna Lange

author-image

Katarzyna Krenke