Polskie wytyczne leczenia żywieniowego w nieswoistych chorobach zapalnych jelit u dzieci. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Etiopatogeneza nieswoistych chorób zapalnych jelit (ang. inflammatory bowel diseases, IBD) jest nie do końca poznana i uważa się, że wynika z wzajemnych
powiązań złożonych uwarunkowań genetycznych, czynników środowiskowych, zaburzeń mikrobiomu jelitowego oraz nieprawidłowej odpowiedzi
immunologicznej. Jednym z czynników środowiskowych związanych z IBD jest dieta, stąd też postępowanie żywieniowe wydaje się być podstawą leczenia
tej grupy chorób. Szczególnego znaczenia leczenie żywieniowe nabiera w populacji pediatrycznej, w przypadku której dodatkowym elementem
uwzględnianym podczas doboru postępowania terapeutycznego jest zapewnienie optymalnego rozwoju dziecka.
Na podstawie aktualnej wiedzy Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻD) oraz Polskie Towarzystwo Żywienia
Klinicznego Dzieci (PTŻKD) podjęły się przygotowania wytycznych postępowania żywieniowego w IBD u dzieci. Grupy ekspertów opracowały wskazówki
dla specjalistów prowadzących leczenie tych chorych.

Abstract:

The etiopathology of inflammatory bowel diseases (IBD) is still unknown and it is considered to be multi-factoral: a combination of genetic and environmental
factors, as well as dysbiosis and immunological impairment. One of the environmental factors associated with IBD is an improper diet. Therefore, dietary
management seems to be the first-line therapy for these diseases, especially in pediatric patients who require proper nutritional support for their optimal
growth and development. According to the recent data, The Polish Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (PTGHiŻD) together with The Polish Pediatric Society of Clinical Nutrition (PTŻKD) prepared the guidelines of nutritional therapy in pediatric IBD. The group of experts has established the recommendation for clinical management of children with IBD.author-image

Małgorzata Matuszczyk

author-image

Jarosław Walkowiak

author-image

Dariusz Lebensztejn

author-image

Katarzyna Popińska

author-image

Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz

author-image

Janusz B. Książyk

author-image

Jarosław Kierkuś

author-image

Ewa Toporowska-Kowalska

author-image

Magdalena Świder

author-image

Małgorzata Sładek

author-image

Hanna Romanowska

author-image

Urszula Grzybowska-Chlebowczyk

author-image

Agnieszka Gawecka

author-image

Piotr Socha