Postępowanie w chorobach przenoszonych przez kleszcze − aktualny stan wiedzy


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W ostatnich latach w Polsce zwiększa się liczba zgłaszanych chorób odkleszczowych. Oznacza to, że pediatrzy i lekarze rodzinni coraz częściej stykają się
z problematyką boreliozy z Lyme i kleszczowego zapalenia mózgu. Opierając się na aktualnych zaleceniach ekspertów europejskich, amerykańskich oraz
polskich, przedstawiamy w niniejszym artykule standardy dotyczące diagnostyki i leczenia chorób odkleszczowych. Poruszamy także praktyczne zagadnienia,
takie jak omówienie epidemiologii i miejsc występowania kleszczy w Polsce, wyszczególnienie czynników ryzyka zachorowania czy sposobu prawidłowego
usuwania kleszczy.

Abstract:

The reported incidence of tick-borne diseases has increased in Poland in recent years. Therefore, the issue of Lyme disease and tick-borne encephalitis is
currently often faced by both paediatricians and general practitioners. The paper presents standards for the diagnosis and treatment of these conditions,
based on the current recommendations of European, US and Polish experts. The practical issues related to the affected regions, risk factors and the methods
for tick removal are also raised.author-image

Dominika Pomorska

author-image

Monika Wanke-Rytt

author-image

Ernest Kuchar