Żywienie enteralne noworodka


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Żywienie enteralne stanowi jeden z kluczowych problemów opieki nad noworodkiem. W artykule przedstawiono zasady żywienia noworodków w oparciu
o najnowsze zalecenia Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (European Society for Paediatric Gastroenterology,
Hepatology and Nutrition, ESPGHAN).

Abstract:

The enteral nutrition is one of the basic problems of care of the newborn. The article presents management of enteral nutrition in newborns based on the
recommendations of European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN).author-image

Ewa Gulczyńska

author-image

Maria Wilińska

author-image

Agnieszka Gawecka

author-image

Karolina Chojnacka

author-image

Barbara Michalczyk

author-image

Iwona Sadowska-Krawczenko

author-image

Jan Mazela

author-image

Katarzyna Wróblewska-Seniuk

author-image

Justyna Czech-Kowalska