Zajęcie wątroby w przebiegu celiakii – część 2. Celiakia i wybrane choroby wątroby


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy dotyczący zajęcia wątroby w przebiegu celiakii. W drugiej części autorzy dokonali przeglądu badań oceniających
częstość występowania celiakii w przebiegu wybranych chorób wątroby.

Abstract:

The article constitutes an up-to-day overview on liver involvement in celiac disease. In the second part, authors present the review of relevant studies concerning
the prevalence of celiac disease in selected liver diseases.


6 zł

author-image

Anna Szaflarska-Popławska

author-image

Irena Jankowska

author-image

Patryk Lipiński