Zajęcie wątroby w przebiegu celiakii – część 1. Celiakia a podwyższenie aktywności aminotransferaz


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy dotyczący zajęcia wątroby w przebiegu celiakii. W pierwszej części autorzy dokonali przeglądu wybranych
badań oceniających czynność wątroby w przebiegu nieleczonej celiakii.

Abstract:

The article constitutes an up-to-day overview on liver involvement in celiac disease. In the first part, authors present the review of relevant studies concerning
the spectrum of liver abnormalities in untreated celiac patients.author-image

Anna Szaflarska-Popławska

author-image

Irena Jankowska

author-image

Patryk Lipiński