Zasady żywienia dojelitowego dzieci – stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiZD)


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule przedstawiono aktualne zasady żywienia dojelitowego dzieci. Zalecenia stanowią adaptację do polskich warunków wytycznych opracowanych przez międzynarodowe towarzystwa naukowe. Konsensus osiągnięto na drodze dyskusji Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiZD). 

Abstract:

In this paper we present guidelines for enteral nutrition in pediatric patients. The aim of the paper is to adapt to Polish conditions the current guidelines of the international medical societies. The document is the result of a panel discussion of the Working Group of the Polish Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition.


8 zł

author-image

Anna Wiernicka

author-image

Jarosław Kierkuś

author-image

Janusz B. Książyk

author-image

Piotr Albrecht

author-image

Michał Szczepański

author-image

Karolina Piwczyńska

author-image

Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz

author-image

Anna Szaflarska-Popławska

author-image

Piotr Socha

author-image

grupa robocza PTGHiZD