Trudności we wprowadzaniu zaleceń w trakcie opieki nad dzieckiem z zaburzeniami karmienia – opis przypadku


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Poniższy opis przypadku pacjenta z zaburzeniami karmienia stanowi ilustrację do artykułu poglądowego „Trudności w stosowaniu zaleceń na przykładzie problemów z karmieniem dziecka” i jest odzwierciedleniem prawdziwych trudności i problemów napotykanych podczas opieki nad pacjentem z zaburzeniami karmienia. 

Abstract:

The following case report of the patient with feeding disorder is an illustration to article titled “Difficulties of applying the recommendations based on an example of problem with child’s feeding”, as it reflects the real difficulties encountered throughout medical care of the patient with feeding disorder. 


6 zł

author-image

Ewa Winnicka

author-image

Jerzy Wakuliński