author-image

Ewa Winnicka


Dr n. społ. Ewa Winnicka 
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

Neurologopeda, oligofrenopedagog
Jest autorką i współautorką publikacji i badań omawiających problemy diagnozy i terapii trudności w jedzeniu doustnym. Efekty jej pracy były prezentowane na krajowych i zagranicznych konferencjach dotyczących dysfagii dzieci i dorosłych oraz gastroenterologii i pediatrii. W szczególności interesuje się zaburzeniami połykania na tle neurogennym i strukturalnym, zaburzeniami karmienia oraz wczesną interwencją logopedyczną dzieci z obciążonym wywiadem okołoporodowym i wcześniaczym.
Posiada doświadczenie w pracy z pacjentami na oddziałach intensywnej terapii i patologii noworodka, gastroenterologii i rehabilitacji neurologicznej, ale konsultuje i prowadzi terapię pacjentów również z wieloma innymi problemami medycznymi. 
Od kilkunastu lat zawodowo jest związana z Instytutem "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie.
Jest członkiem European Society for Swallowing Disorders (ESSD) oraz European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGAN).