Zakażenia rotawirusowe i ich powikłania – opis przypadków


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Rotawirusy (ang. rotavirus, RV) wciąż pozostają w Polsce najczęstszą przyczyną hospitalizacji i wizyt w placówkach opieki ambulatoryjnej z powodu ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego. Niemal każde dziecko do 5. roku życia przebyło co najmniej 1 zakażenie o etiologii RV. Choć w zdecydowanej większości przypadków infekcja przebiega jako samoograniczająca się ostra biegunka, możliwy jest rozwój powikłań, zwłaszcza u pacjentów z grup ryzyka ciężkiego przebiegu zakażenia RV. W artykule przedstawiono 3 przypadki kliniczne biegunki rotawirusowej, obrazujące możliwość wystąpienia powikłań zakażeń RV, a tym samym podkreślające konieczność zapobiegania chorobie poprzez szczepienia ochronne w celu zminimalizowania jej następstw. 

Abstract:

Rotaviruses remain the most commonly identified pathogens responsible for acute gastroenteritis in Poland as well as the first reason of hospitalization and outpatient consultations due to acute gastroenteritis. Almost every child up to 5 years of age has had or will suffer for at least one infection of this etiology. Although in most cases the infection presents as self-limiting gastroenteritis, it may be associated with complications, especially in patients at high risk of severe course of the disease. The article presents three clinical cases of severe rotaviral gastroenteritis and its’ complications to emphasize the need for immunization against rotaviruses, what minimize the sequelae of the natural infection.


8 zł

author-image

Andrzej Załęski

author-image

Aneta Górka-Kot

author-image

Martyna Szwejkowska

author-image

Ernest Kuchar