Zakażenia dróg oddechowych wywołane przez drobnoustroje atypowe – fakty i mity


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Jako zakażenia atypowe zwykle określa się zapalenia płuc wywołane przez bakterie pozbawione ściany komórkowej, m.in. Mycoplasma pneumoniae i Chlamydia (Chlamydophila) spp. Zakażenia te najczęściej przebiegają łagodnie, w sposób samoograniczający się, z umiarkowaną gorączką, suchym kaszlem i dobrym stanem ogólnym pacjenta. Objawy kliniczne są niespecyficzne i nie pozwalają na pewne zróżnicowanie z zakażeniami wirusowymi. Ze względu na brak szybkich testów diagnostycznych terapię zwykle rozpoczyna się od leczenia empirycznego; uzyskane później potwierdzenie laboratoryjne ma znaczenie głównie epidemiologiczne. Leczeniem pierwszego wyboru jest antybiotykoterapia makrolidami. 

Abstract:

The terms atypical pneumonia or walking pneumonia are usually reserved for infections with bacteria without cell wall Mycoplasma pneumoniae or Chlamydia spp. The course of the disease is usually benign, self-limiting with moderate fever, dry cough and good general condition. Clinical symptoms are nonspecific and does not allow to confirm the diagnosis. There are no rapid tests available and the treatment is generally started empirically. The results of laboratory tests are more valuable for the epidemiologic purposes than for the specific patient. First line treatment is macrolides. 


8 zł

author-image

Ernest Kuchar