Rodzinne zakażenia rotawirusowe – przypadek z omówieniem


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Rotawirusy (ang. rotavirus, RV) pozostają w Polsce najważniejszym czynnikiem etiologicznym ostrych nieżytów żołądkowo-jelitowych u dzieci. Dorośli również mogą ulegać zakażeniom, jednak do objawowego zachorowania dochodzi u nich rzadziej. Transmisja zakażenia wśród domowników może zdezorganizować życie rodzinne. W artykule przedstawiono i omówiono przypadek rodzinnego zachorowania na nieżyt żołądkowo-jelitowy o etiologii rotawirusowej. 

Abstract:

Rotaviruses are the most important etiologic agents of acute gastroenteritis in children in Poland. Infection is typically less severe in adults. Household transmission may disrupt daily routine in the family. The article presents and discusses a case of a family rotavirus infection. author-image

Joanna Mańdziuk

author-image

Ernest Kuchar