Nowe kompozycje oligosacharydów o właściwościach prebiotycznych – doniesienia z 52 sympozjum ESPGHAN. Wywiad z profesor Bożeną Cukrowską


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W dniach 5-8 czerwca 2019 r. w Glasgow (Szkocja) odbyło się doroczne spotkanie ESPGHAN (European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition), na którym zaprezentowano badania dotyczące prebiotycznych oligosacharydów mleka kobiecego i ich zamienników w mieszankach. W wywiadzie omówiono doniesienia ze szczególnym uwzględnieniem nowych kompozycji oligosacharydów o właściwościach prebiotycznych, w tym postbiotycznych oligosacharydów, i ich znaczenie w kształtowaniu mikrobiomu jelitowego, a także wpływ na barierę jelitową i układ immunologiczny. 

Abstract:

The 52nd Annual Meeting of ESPGHAN (European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition) was held in Glasgow (Scotland) on June 5-8, 2019. On the meeting research on prebiotic human milk oligosaccharides and their substitutes in formulas was presented. The interview discusses research reports with particular emphasis on new compositions of oligosaccharides with prebiotic properties, including postbiotic oligosaccharides, and their importance in shaping the intestinal microbiome, the impact on the intestinal barrier and the functioning of the immune system. 


8 zł

author-image

x x