Możliwości diagnostyki chorób reumatologicznych w gabinecie pediatry i lekarza POZ


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia z obszaru chorób „reumatycznych” wieku dziecięcego i wskazano, co powinien wiedzieć o nich pediatra. Omówiono obraz kliniczny i zasady diagnostyki chorób reumatycznych u dzieci, poczynając od bólów wzrostowych i niektórych artropatii zapalnych, najczęściej spotykanych w codziennej praktyce lekarza pediatry. Osobnym, szerzej przedstawionym zagadnieniem jest diagnostyka i leczenie młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS), najczęstszej artropatii wieku dziecięcego i głównej przyczyny niepełnosprawności nabytej w dzieciństwie. Opisano także zasady współpracy reumatologa dziecięcego z lekarzem pediatrą. 

Abstract:

The article presents some selected issues in the area of “rheumatic” childhood diseases and what a pediatrician should know about them. The clinical picture and principles of diagnosis of rheumatic diseases in children are discussed, starting from growth pains and some inflammatory arthropathies, most often found in everyday practice of a pediatrician. Another issue presented is widely diagnosis and treatment of juvenile idiopathic arthritis (JIA), the most common childhood arthritis, the leading cause of acquired disability in childhood. It presents the rules of cooperation pediatric rheumatologist with a pediatrician. 


8 zł

author-image

Zbigniew Żuber