Szczepienia przeciwko HPV – wskazania i cele w czasach refundacji


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Wirus brodawczaka ludzkiego (ang. human papillomavirus, HPV) jest powszechnie występującym patogenem przenoszonym drogą płciową. U większości osób do pierwszej infekcji dochodzi niedługo po rozpoczęciu aktywności seksualnej. Układ odpornościowy zwykle eliminuje zakażenie. W niektórych przypadkach, np. w przewlekłym zakażeniu typem onkogennym, HPV może prowadzić do rozwoju raka. W zależności od umiejscowienia dochodzi do rozwoju raka szyjki macicy, pochwy, sromu, odbytu, nosogardła, jamy ustnej, krtani lub penisa. Powszechnie uważa się, że na powikłania infekcji HPV narażone są głównie kobiety, u których mogą wystąpić raki szyjki macicy, sromu i pochwy. Szczepienia skutecznie chronią przed zakażeniami onkogennymi typami HPV. Każda z zarejestrowanych w Polsce szczepionek zapobiega zakażeniom najgroźniejszymi typami: 16 i 18, odpowiedzialnymi za większość przypadków raka. Wprowadzona w Polsce częściowa refundacja 2-walentnej szczepionki przeciwko HPV może znacząco przyczynić się do zwiększenia odsetka zaszczepienia, chroniąc tym samym tysiące osób rocznie przed zgonami na nowotwory HPV-zależne.

Abstract:

Human papillomavirus (HPV) is a common sexually transmitted pathogen. In most people, the first infection occurs shortly after the sexual initiation. The immune system usually clears the infection. However, cancer can develop in some patients if the infection is an oncogenic type. Depending on the location, cancer of the cervix, vagina, vulva, anus, nasopharynx, mouth, larynx, or penis can develop. In the past, women were primarily at risk for the development of cervical, vulvar, and vaginal cancer. Vaccines provide potent protection against infection with oncogenic HPV types. Each of the vaccines registered in Poland effectively protects against serotypes 16 and 18, responsible for most infections leading to cancer development. Partial reimbursement of the 2-valent HPV vaccine introduced in Poland may significantly increase vaccination coverage, thus protecting thousands of people a year from deaths from HPV-dependent cancers


8 zł

author-image

Dominik Wawrzuta

author-image

Ernest Kuchar