Podsumowanie amerykańskich reumatologicznych wytycznych postępowania w rozpoznawaniu i leczeniu wieloukładowego zespołu zapalnego u dzieci związanego z SARS-CoV-2 oraz nadmiernej reakcji zapalnej w przebiegu COVID-19 + komentarz


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule streszczono publikację z lutego 2022 r. dotyczącą trzeciej wersji wytycznych postępowania w wieloukładowym zespole zapalnym związanym z SARS-CoV-2 (ang. severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) oraz nadmiernej reakcji zapalnej w przebiegu COVID-19 (ang. coronavirus disease 2019) u dzieci, opracowanej przez Amerykańskie Kolegium Reumatologiczne (American College of Rheumatology, ACR).

Abstract:

The article is a summary of guidelines (version 3) for Multisystem Inflammatory Syndrome in Children Associated With SARS-CoV-2 and Hyperinflammation
in Pediatric COVID-19 developed by American College of Rheumatology (ACR).


11 zł

author-image

Patrycja Stelmaszuk

author-image

Piotr Buda