Konsensus ekspertów z Europy Środkowej i Wschodniej dotyczący zapobiegania, rozpoznawania i leczenia niedoboru witaminy D u dorosłych + komentarz


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule zaprezentowano najważniejsze punkty konsensusu ekspertów z Europy Środkowej i Wschodniej dotyczącego zapobiegania, rozpoznawania i leczenia niedoboru witaminy D u dorosłych, który opublikowano w 2022 r. na łamach czasopisma Nutrients.

Opracowanie na podstawie: Pludowski P, Takacs I, Boyanov M i wsp. Clinical Practice in the Prevention, Diagnosis and Treatment of Vitamin D Deficiency: A Central and Eastern European Expert Consensus Statement. Nutrients 2022;14:1483.

Abstract:

The article presents a Central and Eastern European expert consensus statement on prevention, diagnosis, and treatment of vitamin D deficiency in adults, which was published in 2022 in Nutrients.
 


11 zł

author-image

Jędrzej Sarnecki