Probiotyki w leczeniu kolki niemowlęcej – przegląd systematyczny


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule omówiono przegląd systematyczny dotyczący stosowania probiotyków w leczeniu kolki niemowlęcej, opublikowany w marcu 2021 r. na łamach
American Journal of Maternal/Child Nursing.

Opracowanie na podstawie: Simonson J, Haglund K, Weber E i wsp. Probiotics for the Management of Infantile Colic: A Systematic
Review. MCN Am J Matern Child Nurs 2021;46:88-96.

Abstract:

The article discusses a systematic review of the use of probiotics in the treatment of infantile colic, published in in March 2021 in the American Journal
of Maternal/Child Nursing.


6 zł

author-image

Michał Pac