Cięcie cesarskie jako czynnik ryzyka dysbiozy jelitowej u niemowląt – możliwe strategie wsparcia żywieniowego


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W ostatnich latach obserwuje się znaczną liberalizację wskazań do cięcia cesarskiego. Aktualnie jest to najczęściej przeprowadzana operacja na świecie.
Rosnący odsetek cięć cesarskich wiąże się z koniecznością dłuższej hospitalizacji matek i noworodków. Znacznie częściej występują powikłania związane
z zabiegiem operacyjnym u matki i dziecka w okresie okołoporodowym. Cięcie cesarskie związane jest z zaburzeniami kolonizacji przewodu pokarmowego
przez drobnoustroje, co może wpływać na ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych u osób urodzonych tą drogą, w tym m.in. chorób alergicznych,
nadwagi/otyłości. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z cięciem cesarskim jako czynnikiem ryzyka dysbiozy jelitowej. Omówiono efekty wyłącznego karmienia piersią jako optymalnej strategii żywieniowej po cięciu cesarskim. Zaprezentowano strategie normalizacji mikrobioty u noworodków,
które nie mogą być karmione pokarmem matki.
 

Abstract:

In the recent years, there has been a significant liberalization of indications for cesarean section. Currently, it is the most frequently performed operation in
the world. The increasing percentage of cesarean sections is associated with longer hospitalization of mothers and newborns. There is a much higher incidence
of complications associated with the surgical procedure for the mother and child in the antenatal period. Cesarean delivery increases the risk of aberrant
microbiota colonization and those born by C-section may be predisposed to diseases such as allergic diseases and overweight/obesity. In this article,
we present problems associated with cesarean section as a risk factor for intestinal dysbiosis and related consequences. The effects of exclusive breastfeeding
as an optimal nutritional strategy for neonate born by cesarean delivery are discussed. Strategies for the microbiota in infants who cannot be breastfed
are presented.


6 zł

author-image

Bożena Cukrowska

author-image

Hanna Szajewska

author-image

Barbara Królak-Olejnik

author-image

Jarosław Kwiecień

author-image

Jarosław Kalinka

author-image

Iwona Sadowska-Krawczenko

author-image

Wioletta Cedrowska-Adamus

author-image

Jan Mazela