Najczęstsze choroby dermatologiczne u noworodków i niemowląt


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Wśród funkcji skóry wyróżnia się nie tylko ochronę przed szkodliwymi czynnikami środowiska zewnętrznego, lecz także utrzymanie prawidłowej temperatury
ciała, odbieranie bodźców zewnętrznych oraz uczestniczenie w syntezie m.in. witaminy D. W okresie noworodkowym i niemowlęcym, ze względu na
niedojrzałość i odmienną budowę skóry dziecka, może dojść do zaburzenia tych procesów. Część dermatoz spotykanych u dzieci jest charakterystyczna jedynie
dla okresu noworodkowego, inne pojawiają się także u niemowląt. Większość ma charakter łagodny, często nawet samoograniczający się, i zazwyczaj
nie wymaga specjalistycznego leczenia. W artykule omówiono najczęstsze dermatozy okresu noworodkowego i niemowlęcego.

Abstract:

Among the functions of the skin, we distinguish not only protection against harmful factors of the external environment, but also maintaining the correct
body temperature, receiving external stimuli or participating in the synthesis of vitamin D. In the neonatal and infancy period, due to the immaturity and
different structure of the baby’s skin these processes may be disturbed. Some of the dermatoses found in children are characteristic only to the neonatal
period, others of them also appear in the infancy period. Most of them are mild, often even self-limiting, and usually do not require specialist treatment. In
the following article, we discuss the most common neonatal and infantile dermatoses.


8 zł

author-image

Joanna Narbutt

author-image

Aleksandra Lesiak

author-image

Anna Maćkowska