Substancje bioaktywne wzmacniające odporność i wpływające na rozwój mikrobioty w pokarmie kobiecym oraz w mlekach modyfikowanych


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Karmienie piersią to naturalny i najlepszy sposób żywienia noworodków i niemowląt. Mleko kobiece zapewnia optymalną podaż składników odżywczych
– białek, tłuszczów i węglowodanów – oraz odpowiednią kompozycję minerałów, witamin i mikroelementów, dzięki czemu stwarza dziecku idealne warunki
dla prawidłowego wzrastania i rozwoju. Mleko matki jest substancją biologicznie czynną, zawiera ponad 80 enzymów wspomagających trawienie, wiele
czynników przeciwinfekcyjnych oraz swoistą mikrobiotę, będącą źródłem bakterii, które kolonizują przewód pokarmowy dziecka. Niestety, istnieje szereg
problemów medycznych zarówno ze strony matki, jak i dziecka, które stanowią przeciwwskazanie do karmienia piersią. Noworodkom i niemowlętom,
które nie są karmione naturalnie, należy podawać produkty zastępujące mleko kobiece, nazywane mlekami modyfikowanymi lub mieszankami mlecznymi.
Produkty te powinny odwzorowywać składem pokarm kobiecy oraz zapewnić niemowlętom żywionym sztucznie tempo wzrastania i wartości wskaźników
przemiany materii maksymalnie zbliżone do obserwowanych u niemowląt karmionych piersią. Ponadto mleka modyfikowane wzbogacane są w różne
cenne substancje, m.in. oligosacharydy, immunoskładniki, witaminy, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, które wspomagają rozwój wzroku i mózgu,
oraz probiotyki stymulujące kształtowanie prawidłowej mikrobioty jelit u noworodków i chroniące przed zakażeniami. W artykule podsumowano najważniejsze
informacje dotyczące aktywnych składników mleka kobiecego oraz ich wpływu na wzmacnianie odporności i budowanie mikrobioty u dzieci.
Omówiono również możliwości wzbogacania mleka modyfikowanego w składniki aktywne.

Abstract:

Breastfeeding is the natural and the best way of feeding newborns and infants. Maternal milk provides an optimal composition of nutrients – proteins,
lipids, and carbohydrates, as well as minerals, vitamins, and microelements, which optimize the growth and development of the infant. Women’s milk is
biologically active and contains more than 80 enzymes supporting digestion, many anti-infective components, and specific microbiota, which is the source
of bacteria that colonizes the child’s gastrointestinal tract. Unfortunately, many medical conditions are a contraindication for breastfeeding. In such a situation,
babies are given formula similar to maternal milk, the composition of which ensures the proper growth and metabolic activity as in breast-fed infants.
Moreover, the formulas are enriched with oligosaccharides, immune factors, vitamins, unsaturated fatty acids, which play a role in the development
of vision and the central nervous system, and probiotics, which stimulate the formation of gut microbiota and protect infants against infections. This paper
outlines the basic facts about the components of maternal milk and their influence on immunity development and microbiota formation. It also discusses
the possibility of supplementing infant formulas.


6 zł

author-image

Katarzyna Wróblewska-Seniuk