Alergiczny nieżyt nosa w codziennej praktyce


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule omówiono występowanie i objawy kliniczne alergicznego nieżytu nosa (ANN). Zwrócono uwagę na jego wpływ na pogorszenie jakości życia,
na społeczną aktywność, w tym absencję w szkole i w pracy, a także podkreślono współwystępowanie ANN i astmy. Zaprezentowano również aktualne
sposoby leczenia.
 

Abstract:

The prevalence and clinical symptoms of allergic rhinitis (AR) was described in this paper. AR symptoms frequently cause work and school absence, impair
quality of life. Allergic rhinitis and asthma frequently coexist in the same subjects. Actual treatment methods of AR were revived.


6 zł

author-image

Joanna Hermanowicz-Salamon