Dieta eliminacyjna u dzieci z alergią na białka mleka krowiego


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Dieta z eliminacją białek mleka krowiego (tzw. dieta bezmleczna) jest wykorzystywana na etapie diagnostyki alergii na białka mleka krowiego (ABMK) (poprzedza
doustną próbę prowokacji) oraz stanowi leczenie pierwszego wyboru u pacjentów z rozpoznaniem ABMK. Opiera się na eliminacji wszystkich produktów
zawierających białka mleka krowiego (przede wszystkim mleka i produktów mlecznych) oraz tych, które mogą powodować reakcje krzyżowe (np.
mleka koziego lub owczego). Zastosowanie diety bezmlecznej jest konieczne, jeżeli: dziecko ma objawy ABMK mimo wyłącznego karmienia piersią, przy
karmieniu w sposób mieszany lub wyłącznie mlekiem modyfikowanym oraz po wprowadzeniu produktów nabiałowych w okresie rozszerzania diety. Dieta
bezmleczna powinna być związana z opieką nie tylko lekarza prowadzącego, lecz także dietetyka i poprzedzona właściwą edukacją. Ocena nabywania tolerancji
w doustnej próbie prowokacji (białkami pieczonymi, z wykorzystaniem drabiny mlecznej lub pełnym mlekiem krowim) stanowi nieodłączny element
procesu leczenia.

Abstract:

Cow’s milk protein-free diet (dairy-free diet) is used for cow’s milk allergy (CMA) diagnosis (precedes an oral food challenge) and as a first-line treatment in
patients with confirmed CMA. Dairy-free diet is based on elimination of all foods containing cow’s milk proteins (mostly milk and dairy products), and other
food that may cause cross-reactivity with cow’s milk proteins (i.e., goat or sheep milk). Dairy-free diet is necessary in case of: children with CMA symptoms
regardless of exclusive breastfeeding; children who are mixed-fed or formula-fed; and/or in children with onset of symptoms at introduction of dairy
products. Dairy-free diet should be associated with not only a physician, but also with a dietitian care and be preceded with adequate education.
Reassessment of tolerance acquisition to cow’s milk proteins with oral food challenge (to baked milk, milk ladder or fresh cow’s milk) is an inseparable step
of treatment process.


8 zł

author-image

Andrea Horvath

author-image

Agata Stróżyk