Kalendarze szczepień w Ukrainie i w Polsce – podobieństwa i różnice + komentarz


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Narodowe kalendarze szczepień różnią się w poszczególnych krajach pod względem liczby chorób zakaźnych, przed którymi ochronę zapewnia budżet państwa. Kalendarze szczepień w Ukrainie i w Polsce są dość zbliżone, jednak występuje w nich także szereg różnic. Ponadto wyszczepialność populacji dziecięcej przeciwko podstawowym chorobom zakaźnym w Ukrainie jest niewystarczająca dla kształtowania odporności zbiorowej.

Abstract:

National vaccination calendars in different countries differ in the number of infectious diseases, against which the protection is publicly financed. Vaccination calendars in Ukraine and Poland are quite similar, but there is a number of differences. Unfortunately, the immunization coverage of children in Ukraine remains insufficient for the formation of collective immunity.author-image

Marta Horodylovska

author-image

Olena Nyankovska

author-image

Serhiy Nyankovskyy