Najczęstsze zagadnienia ginekologii dziecięcej w codziennej praktyce lekarza pediatry


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Nieprawidłowości w budowie zewnętrznych narządów płciowych wykryte w czasie badania fizykalnego na wizycie u lekarza pediatry mogą być wskazaniem
do badania ginekologicznego. Pacjentki, u których dojrzewanie przebiega prawidłowo, powinny zgłosić się na profilaktyczną wizytę do lekarza ginekologa
między 12. a 15. rokiem życia, zazwyczaj po pierwszej miesiączce. Stosowanie antykoncepcji wśród nastolatek jest ważne nie tylko ze względu
na zapobieganie niechcianym ciążom, lecz także ochronę przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. Zapalenia pochwy i sromu (łac. vulvovaginitis)
u dzieci i dziewcząt to wspólny problem pediatrów i ginekologów. Są jedną z najczęstszych przyczyn konsultacji lekarskich w dziedzinie ginekologii dziecięcej.
Według statystyk, każda dziewczynka przed rozpoczęciem okresu dojrzewania doświadcza przynajmniej raz objawów vulvovaginitis. Etiologia zakażeń
jest wieloczynnikowa, dlatego istotne są wczesne rozpoznanie i leczenie.

Abstract:

Genital abnormalities detected on physical examination during a pediatrician’s visit may be an indication for a gynecologic examination. Patients with normal
puberty should visit a gynecologist for a prophylactic visit between the ages of 12 and 15, usually after their first menstrual period. The use of contraception
among teenagers is important not only to prevent unwanted pregnancies, but also to protect against sexually transmitted diseases. Vulvovaginitis in
children and girls is a common problem of pediatricians and gynecologists. They are one of the most common reasons for medical consultations in the field
of pediatric gynecology. According to statistics, every girl experiences symptoms of vulvovaginitis at least once before the onset of puberty. The etiology
of infection is multifactorial, so early diagnosis and treatment is important.


8 zł

author-image

Daria Sowa

author-image

Iga Szymańska

author-image

Karolina Popardowska

author-image

Maria Magdalena Zwierzchowska

author-image

Anna Pawłowska

author-image

Bartłomiej Gałuszka

author-image

Agnieszka Drosdzol-Cop