Quo vadis, hepatologio dziecięca? Współczesne trendy, możliwości i oczekiwania


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule dokonano przeglądu osiągnięć współczesnej hepatologii. W szczególności odniesiono się do aktualnych doniesień, w tym postępu w diagnostyce i leczeniu chorób wątroby.
Standardy Medyczne Pediatria 2022, T. 19, 484-492

Abstract:

Authors present the actual view of modern hepatology. Especially they relate to the new trends and modern aspects of prognosis in contest of diagnosis and treatment.
Standardy Medyczne Pediatria 2022, T. 19, 484-492


8 zł

author-image

Joanna Pawłowska

author-image

Irena Jankowska

author-image

Dorota Gliwicz-Miedzińska

author-image

Wojciech Jańczyk

author-image

Piotr Czubkowski

author-image

Piotr Socha

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.