Leczenie objawowe przeziębienia


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Przeziębienie jest najczęstszą, choć na ogół łagodną, ostrą chorobą wywoływaną przez różne wirusy, najczęściej rinowirusy. Dzieci zapadają średnio na 4-8, a dorośli – 2-4 przeziębienia rocznie, co skutkuje absencją w szkole i w pracy oraz znacznym dyskomfortem. Większość objawów zwykle ustępuje w ciągu tygodnia, ale kaszel utrzymuje się dłużej. Ze względu na powszechne występowanie, przeziębienie wywiera znaczący wpływ na zdrowie publiczne, ekonomię i jakość życia. Celem artykułu jest ugruntowanie wiedzy czytelnika w zakresie patogenezy i leczenia przeziębienia. Leczenie przeciwwirusowe, swoiste dla wirusa, w większości przypadków jest niedostępne, dlatego leczenie objawowe pozostaje jedyną sprawdzoną metodą terapii przeziębień. W artykule przedstawiono dane dotyczące skuteczności środków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, przeciwhistaminowych, obkurczających naczynia krwionośne, probiotyków, fitoterapii oraz cynku. Substancje czynne powinny być tak dobierane, aby złagodzić objawy, które są postrzegane przez pacjenta jako najbardziej uciążliwe. Leki przeciwhistaminowe I generacji o działaniu antycholinergicznym i agoniści receptorów alfa-adrenergicznych skutecznie zmniejszają katar i kichanie, paracetamol z kolei łagodzi ból i gorączkę. Środki przeciwkaszlowe przynoszą prawdopodobnie minimalne korzyści.
Standardy Medyczne Pediatria 2022, T. 19, 613-620 DOI:10.17443/SMP2022.19.10

Abstract:

The common cold is the most common, though generally mild, acute human infection caused by various viruses, most commonly rhinoviruses. Each year, children contract an average of 4 to 8 infections, and adults 2 to 4, leading to absenteeism from school or work and considerable discomfort. Most symptoms usually subside within a week, but the cough persists longer. Due to their widespread occurrence, colds significantly impact public health, economics, and quality of life. The purpose of this article is to reinforce the reader’s knowledge of the pathogenesis and treatment of the common cold. Antiviral, virus-specific treatment is unavailable in most cases, so symptomatic treatment remains the only proven therapy for the common cold. Data are presented on the effectiveness of analgesics and anti-inflammatory agents, antihistamines, vasoconstrictors, probiotics, phytotherapy, and zinc. The active ingredients should be selected to treat the symptoms the patient perceives as most bothersome. First-generation antihistamines with anticholinergic effects and alpha-adrenergic receptor agonists effectively reduce runny nose and sneezing, paracetamol relieves pain and fever. Antitussives probably provide minimal benefit.
Standardy Medyczne Pediatria 2022, T. 19, 613-620 DOI:10.17443/SMP2022.19.10


10 zł

author-image

Ernest Kuchar