Standardy Medyczne Pediatria - numer 4/2022


Słowa kluczowe / Keywords:


Streszczenie:

Brak

Abstract:

None

Treść:

Standardy Medyczne:

 • Nowe zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej dotyczące postępowania u dziecka z zespołem nerczycowym – najważniejsze zmiany + komentarz
 • Żywienie noworodków i niemowląt w sytuacjach kryzysowych – komentarz polskiej Grupy Ekspertów do wybranych Wytycznych operacyjnych dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych

Doniesienia ze świata:

 • Przegląd systematyczny i metaanaliza badań dotyczących skuteczności probiotyków i synbiotyków w skracaniu czasu trwania ostrej biegunki infekcyjnej u dzieci w krajach rozwiniętych
 • Nieinwazyjne obrazowanie w zapaleniu trzustki u dzieci – wspólne stanowisko Północnoamerykańskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz Towarzystwa Radiologii Dziecięcej + komentarz

Prace poglądowe:

 • Aktualne zasady postępowania w zakażeniach Clostridioides difficile u dzieci
 • Witamina K2 – zastosowanie w praktyce pediatrycznej
 • Pacjenci z sercem czynnościowo jednokomorowym – zasady leczenia i opieki przewlekłej
 • Quo vadis, hepatologio dziecięca? Współczesne trendy, możliwości i oczekiwania
 • Wskazania do leczenia miejscowego glikokortykosteroidami u dzieci i młodzieży
 • Specjalistyczne metody fizjoterapii wspierające rozwój psychomotoryczny dziecka
 • Dzieci i młodzież LGBT w gabinecie pediatry i lekarza POZ – kompendium wiedzy/wskazówek postępowania

Opis przypadku:

 • Ospa wietrzna – czy to na pewno łagodnie przebiegająca choroba wieku dziecięcego?
 • Wrodzona nadczynność tarczycy – opis przypadku

Prawo:

 • Konsultacja pediatry ze specjalistą w innej dziedzinie medycyny – aspekty prawne

Inne:

 • Sprawozdanie z konferencji „Przemoc wśród dzieci i przemoc wobec dzieci” zorganizowanej przez Uniwersytet SWPS oraz Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny w Poznaniu + komentarz

35 zł