Zasady profilaktyki i leczenia powikłań zakrzepowo-zatorowych u dzieci w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Większość danych dotyczących powikłań zakrzepowo-zatorowych opiera się na badaniach przeprowadzonych u pacjentów dorosłych. W populacji pediatrycznej powikłania te mają najczęściej charakter wtórny i wynikają z choroby podstawowej lub interwencji ogólnomedycznych. W artykule przedstawiono zaktualizowane w sierpniu 2022 r. zasady profilaktyki i leczenia powikłań zakrzepowo-zatorowych u dzieci, które obowiązują w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD) w Warszawie.


Standardy Medyczne/Pediatria, 2022, T. 19, 692-707

Abstract:

Majority of data on thromboembolic complications is based on studies performed in adult patients. In children, thromboembolic complications are usually secondary to underlying disease or medical intervention. In this article, the authors present updated guidelines on the prophaylaxis and treatment of thromboembolic complications in children at Children’s Memorial Health Institute (CMHI) in Warsaw.


Standardy Medyczne/Pediatria, 2022, T. 19, 692-707


15 zł

author-image

Anna Ostoja-Chyżyńska

author-image

Piotr Kaliciński

author-image

Adam Koleśnik

author-image

Monika Kowalczyk-Domagała