Jak wstępnie w 4 krokach zdiagnozować niedokrwistość u dziecka – kompendium dla lekarzy POZ


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule zaprezentowano uproszczony schemat diagnostyki i postępowania w niedokrwistości u dzieci skierowany do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Opiera się on na oznaczeniu morfologii krwi z retikulocytami oraz stężenia bilirubiny. Omówiono podstawowe mechanizmy i przyczyny powstawania niedokrwistości. Najczęstszą jej przyczyną w tej grupie wiekowej jest niedobór żelaza, który w większości przypadków może być diagnozowany i leczony przez lekarza POZ.


Standardy Medyczne/Pediatria 2023, T. 20, 41-51

Abstract:

The article presents a simplified scheme for the diagnosis and management of anemia in children in the primary care physician’s office. It is based on the determination of blood count with reticulocytes and bilirubin only. The major mechanisms and causes of anemia are discussed. The most common cause of anemia in this age group is iron deficiency. It can be diagnosed and treated by a primary care physician in most cases.


Standardy Medyczne/Pediatria 2023, T. 20, 41-51author-image

prof. dr hab. Radosław Chaber