Zatorowość płucna u dzieci


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Zatorowość płucna (ZP) jest obok zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) jedną z manifestacji klinicznych żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Częstość tej jednostki chorobowej w populacji dziecięcej jest znacznie niższa niż u dorosłych, tym niemniej może stanowić poważny problem kliniczny, zwłaszcza u pacjentów hospitalizowanych oraz obciążonych chorobą przewlekłą. W artykule zaprezentowano dane epidemiologiczne, obraz kliniczny oraz zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia ZP u dzieci.


Standardy Medyczne/Pediatria 2023, T. 20, 53-60

Abstract:

Pulmonary embolism and deep vein thrombosis are two clinical manifestations of venous thromboembolism. The frequency of pulmonary embolism in
the pediatric population is much lower than in adults, however, it can be a life-threatening event, especially in hospitalized patients and children with
concomitant predisposing conditions or chronic diseases. This article reviews the epidemiological data, clinical presentation, diagnostic modalities and
management of pulmonary embolism in the pediatric population.


Standardy Medyczne/Pediatria 2023, T. 20, 53-60


8 zł

author-image

Agnieszka Grzyb

author-image

Małgorzata Żuk